AWBZ erkende instelling
WTZI erkende instelling

Opvanghuis Berlicum

Opvanghuis Berlicum ligt in het buitengebied van Berlicum, op circa 8 kilometer van 's-Hertogenbosch. Hier realiseren we in eigen beheer de huisvesting, voeding en woonbegeleiding voor 41 bewoners.

Primair zorgen we voor onderdak, voeding, was, en schoonmaak.

Elke bewoner krijgt, afhankelijk van de specifieke problematiek, financiƫle en administratieve begeleiding. interne maatschappelijk werkers en sociaal pedagogisch medewerkers staan de bewoners bij in alle praktische zaken.

Voor bewoners die uitgebreidere hulp of begeleiding nodig hebben, leggen we contacten met de daarvoor bestemde instanties. We stimuleren de bewoners met deze instanties mee te werken. Opvanghuis Berlicum heeft een vaste huisarts en consulent geestelijke gezondheidszorg.

Zowel de dagindeling als de op het individu gerichte begeleiding zijn onontbeerlijk voor een positieve uitstroom van bewoners.